Przedszkolna Olimpiada Sportowa

Dnia 16 maja przedszkolaki ze wszystkich grup wiekowych wzięły udział w olimpiadzie sportowej na świeżym powietrzu.  Dzieci podczas różnych konkurencji lekkoatletycznych świetnie się bawiły i rozwijały sprawności ruchową. Działanie miało na celu kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez wdrażanie do współdziałania w drużynie, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wygraną oraz przegraną, zachęcenie dzieci do czynnego wypoczynku, wdrażanie do dokładnego i bezpiecznego wykonywania zadań sportowych.

Zawody rozpoczęły się od rozgrzewki. Później nastąpiło wprowadzenie drużyn i otwarcie Olimpiady przez Panią Dyrektor, która życzyła zawodnikom udanej zabawy, ponieważ w naszych zawodach nie chodziło o wyniki, ponieważ ważniejsze było samo uczestnictwo w olimpiadzie.

Sportowe zmagania budziły wśród dzieci wielkie emocje i sprawiły im wiele radości. Na koniec wszyscy otrzymali pamiątkowe medale.