DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

21 lutego obchodziliśmy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji dzieci utrwaliły kolejność liter w polskim alfabecie, wymieniały słowa zaczynające się na daną literę, układały zdania z podanych słów. W tym dniu „Rumianki” brały udział w licznych zabawach językowych, rozwiązywały rebusy, uzupełniały brakujące sylaby, a także układały wyrazy w kolejności zgodnie z ostatnią literą poprzedniego wyrazu. Poznały imiona i nazwiska wybranych, wybitnych polskich pisarzy dla dzieci oraz wysłuchały kilku wierszy z dziecięcej klasyki. Dzieci podczas rozmów o ojczystym języku zwróciły uwagę na dbałość o poprawną wymowę oraz stosowanie zwrotów grzecznościowych i nie używanie „brzydkich” słów. Wykonały ćwiczenia buzi i języka, które związane były z polskim miastami, a po usprawnieniu aparatu artykulacyjnego podjęły próbę poprawnego powtórzenia „łamańców językowych”. Zachęcamy wszystkich rodziców oraz dzieci do odwiedzania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej i wypożyczania książek z polską literaturą dla dzieci.