U – Ucho słyszy

Zabawa kształtująca umiejętności różnicowania bodźców słuchowych oraz rozwijająca pamięć słuchową.
Celem gry jest odnalezienie tak samo brzmiących par.