AKCJA GÓRA GROSZA

W dniach  od 01.11.2023r. do końca lutego 2024r. w naszym Przedszkolu odbyła się zbiórka pieniążków w ramach XXIV edycji akcji  „ GÓRA GROSZA”. Organizatorem jest Towarzystwo Nasz Dom.

     Głównym celem jest pomoc psychologiczna , rzeczowa i specjalistyczna opieka dla potrzebujących dzieci na terenie całej Polski. Pośrednim , ale równie ważnym celem tej akcji,  było działanie edukacyjne- pokazanie najmłodszym , jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu osób i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. 

      Dzięki zaangażowaniu większości grup  przedszkolnych udało nam się zebrać kwotę 104,06 zł. Środki zostały przekazane na Pocztę Polską, skąd trafią na konto organizatora.

     Dziękujemy wszystkim rodzicom i dzieciom, za włączenie się w akcję.