„EKOPRZEDSZKOLAKI TO WŁAŚNIE MY!” – ogólnopolski projekt edukacyjny

W roku szkolnym 2023/2024 w naszym przedszkolu realizowany był ogólnopolski projekt edukacyjny „Ekoprzedszkolaki to właśnie MY!”. Autorkami projektu są: Kinga Łączna, Magdalena Różewicz,Aleksandra Majchrzak, Marta Afanaszak z Przedszkola nr 1 im. Chatka Puchatka w Trzemesznie. Projekt skierowany był do dzieci w wieku 3-6 lat.

Projekt polegał na comiesięcznym wykonywaniu zadań i działań o charakterze ekologicznym. Jego celem było poszerzanie świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw ekologicznych, budzenie do szacunku przyrody, zwrócenie uwagi na ochronę środowiska, rozwijanie zdolności plastycznych i muzycznych oraz umiejętności współpracy z rodzicami.

Realizujące projekt dzieci z grupy „Biedronki” podjęły się realizacji 9 zadań, wśród których było: stworzenie i omówienie kodeksu małego ekologa, założenie zielonego kącika w sali, wykonywanie własnych przetworów, zorganizowanie przemarszu ulicami miasta i zachęcanie  przechodniów do dbania o czystość naszego powietrza i zwrócenie uwagi na problem spalania śmieci,  wykonywanie ozdób choinkowych  i zabawek z wykorzystaniem odpadów, tworzenie ptasich pyz z ziaren i dokarmianie ptaków. 

W ramach projektu „Biedronki” zaśpiewały i  nagrały piosenkę o tematyce ekologicznej, rozmawiały o marcowej pogodzie, prowadziły obserwacje przyrodnicze i uzupełniały tygodniowy kalendarz pogody oraz obchodziły wspólnie z kolegami i koleżankami z całego przedszkola – Światowy  Dzień Ziemi.