Innowacja pedagogiczna „Mogę być, kim chcę”

W roku szkolnym 2023/2024 w Miejskim Przedszkolu w Białej Piskiej realizowany był projekt edukacyjny „Mogę być , kim chcę”, który miał za zadanie poszerzyć wiedzę dzieci na temat wykonywania pracy w różnych zawodach. Poprzez zajęcia i zadania zaplanowane w projekcie przedszkolaki zintegrowały się ze środowiskiem lokalnym oraz zobaczyły, że zawód to nie tylko praca wykonywana dla pieniędzy, ale również dla rozwijania pasji i zamiłowania.