SPORTOWE ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW

13 lutego w grupie „Rumianki” odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców, których celem było:

  • poszerzenie świadomości rodziców na temat wpływu aktywności fizycznej na zachowanie zdrowia oraz prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny dziecka,
  • prezentacja  zabaw i ćwiczeń do wykorzystania w domu,
  • tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole,
  • kształtowanie umiejętności przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej, rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa oraz stosowanie zasad właściwego dopingu sportowego,
  • wzmacnianie więzi rodzinnych.

Podczas wspólnych zabaw sportowych dzieci między innymi doskonaliły motorykę dużą, refleks, znajomość części ciała, trenowały celność, koordynację wzrokowo-ruchową oraz słuchowo-ruchową, koncentrację uwagi oraz znajomość liter.