Dzień Tolerancji

16 listopada obchodzony jest Dzień Tolerancji, którego przesłaniem jest rozpowszechnianie empatii, szacunku i akceptacji dla drugiego człowieka bez względu na jego wygląd czy pochodzenie oraz uznanie dla bogactwa różnorodności kultur na świecie. Dzięki podejmowanym tego dnia działaniom, dzieci uczyły się prawidłowych postaw społecznych, akceptowania odmienności, poszanowania cudzej godności i uczuć oraz przede wszystkim wspierania potrzebujących.

W czasie rozmów i zabaw staraliśmy się poszerzać świadomość dzieci na temat niebezpieczeństw związanych z konsekwencjami nietolerancyjnych zachowań, takich jak chociażby wykluczenie.