Akcja charytatywna „Paczka dla seniora”

Serdecznie dziękujemy za udział w akcji „Paczka dla seniora”. Dzięki małym wolontariuszom i ich rodzinom w dniu 21 listopada z okazji Dnia Życzliwości i Pozdrowień, złożyliśmy życzenia oraz obdarowaliśmy upominkami seniorów z naszej gminy.
Niech ten dzień przyniesie dużo uśmiechu i radości zarówno obdarowanym, jak i obdarowującym.