BohaterON

Nasze przedszkole po raz kolejny aktywnie włączyło się do udziału w ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Kampania jest realizowana od 2016 roku przez dwie wrocławskie organizacje:  Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.

Za pośrednictwem kampanii promujemy patriotyczne postawy i tożsamość narodową wśród dzieci oraz rodziców, a także tworzymy wspólnotę pamiętającą o historii naszego kraju i jego bohaterach przez cały rok. Chcąc przekazać dzieciom wiedzę na temat Powstania Warszawskiego zaprezentowaliśmy im film dostępny na stronie kampanii pt. „Lekcja bohaterstwa”. Następnie w czasie zajęć wspólnie z przedszkolakami przygotowaliśmy kartki i laurki z życzeniami, które później zamieściliśmy na stronie internetowej akcji.

Wpisy naszych grup z życzeniami dla Powstańców znajdują się na stronie akcji pod linkami:

https://wpis.dumnizpowstancow.pl/mapa?id=9ab45483-7334-402e-a140-5e9a2b5bc207

https://wpis.dumnizpowstancow.pl/mapa?id=9ab468dc-40a6-48d8-a889-b8a806532ec8

https://wpis.dumnizpowstancow.pl/mapa?id=9ab4700b-3c10-4339-8999-e9a6c9a6c191

https://wpis.dumnizpowstancow.pl/mapa?id=9ab46786-38a3-4dd0-97c8-927b94e9bc6d

https://wpis.dumnizpowstancow.pl/mapa?id=9ab4731a-9fdf-4133-ba4c-f918cd3cf318

https://wpis.dumnizpowstancow.pl/mapa?id=9ab4662b-0096-4822-a4ed-90121f839a31

https://wpis.dumnizpowstancow.pl/mapa?id=9ab46a5c-74f4-4db1-b59b-8c588a83afa5

https://wpis.dumnizpowstancow.pl/mapa?id=9ab46d94-2c35-4c09-bb35-c3ddf78e44ad

https://wpis.dumnizpowstancow.pl/mapa?id=9ab46f01-dcdc-4d97-93d7-0a72162d8bca