Czynniki wpływające na rozwój mowy

Kształtowanie się mowy dziecka rozpoczyna się już w okresie prenatalnym i jest procesem ciągłym, chociaż pewne umiejętności mogą pojawiać się skokowo.. Każde dziecko, w zależności od postępów w rozwoju psychicznym i ruchowym, kolejne etapy rozwoju mowy osiąga w indywidualnym tempie.
W łonie matki rozwijają się: ośrodkowy układ nerwowy, narządy artykulacyjne, fonacyjne, narząd słuchu i wzroku oraz układ oddechowy dziecka, których właściwa budowa oraz sprawne działanie warunkują w przyszłości prawidłowy rozwój mowy. W tym okresie dziecko nabiera pierwszych doświadczeń związanych ze stymulacją w obrębie jamy ustnej. Ssie palec, porusza ustami oraz językiem. Przełyka wody płodowe. Dzięki temu tworzą się podstawy dla funkcji ssania, połykania i oddychania.
Na prawidłowy rozwój mowy dziecka przede wszystkim wpływają:
– prawidłowo wykształcone narządy artykulacyjne,
– właściwa koordynacja nerwowo-mięśniowa (ssanie, połykanie, oddychanie),
– właściwe mechanizmy oddychania,
– sprawne działanie analizatora słuchowego, wzrokowego, kinestetycznego,
– prawidłowy rozwój psychofizyczny,
– prawidłowe funkcje pokarmowe ( jedzenie i picie),
odpowiednie warunki środowiskowe, w tym właściwe wzorce wymowy oraz komunikacji w rodzinie.