Koncert pieśni patriotycznej

Na zaproszenie nauczycielek przedszkole odwiedzili Seniorzy z Koła Emerytów nr 2 w Białej Piskiej, którzy aktywnie działają w naszej społeczności lokalnej. Seniorzy założyli chór, który działa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury pod kierunkiem pana Mariusza Trupacza. Zespół odnosi liczne sukcesy uczestnicząc w różnorodnych galach i przeglądach. Seniorzy zaprezentowali dzieciom szeroki repertuar pieśni patriotycznych, wśród których nie zabrakło najbardziej znanych: „Marsz pierwszej brygady”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Przybyli ułani”, „Wojenko, wojenko”, „Ułan na widecie”, „Warszawianka”. Spotkanie było wspaniałą okazją do wspierania wychowania patriotycznego poprzez formy aktywności artystycznej, popularyzację pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej oraz pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego. Jesteśmy pewni, że to międzypokoleniowe działanie przyniosło wiele korzyści: wzmacniając więzi w społeczności lokalnej, wzbogacając procesy uczenia się zarówno dzieci, jak i osób starszych, a przede wszystkim dając radość obu stronom.