ANDRZEJKI

W listopadową ciemną noc
swój los wywróżę sobie,
bo wróżby dziwną mają moc…

W czwartek 24 listopada misie obchodziły Andrzejki. Wydarzeniu temu towarzyszyły konkursy, zabawy i wróżby andrzejkowe. Wszystko to odbywało się w rytm skocznych tańców. Nie zabrakło również pysznego poczęstunku przygotowanego przez rodziców, za który bardzo serdecznie dziękujemy:)
Dzień ten dostarczył przedszkolakom wielu przeżyć i emocji, a przede wszystkim stał się okazją do rozbudzenia dziecięcej ciekawości oraz chęci poznawania naszej ludowej tradycji.