Poznajemy mazurską przyrodę

6 października dzieci z grup „Kropelki” i „Rumianki”, udały się na wycieczkę do Nadleśnictwa Drygały. Celem wycieczki było rozbudzenie zainteresowań pięknem i bogactwem środowiska przyrodniczego naszego regionu, czyli Mazur, poznanie zawodu leśnika oraz uwrażliwienie na potrzeby roślin i zwierząt z najbliższego otoczenia. Dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych przez leśnika pana Andrzeja, podczas których zdobyły informacje na temat lasu, jego mieszkańców i roślinności. Przedszkolaki poznały nazwy drzew znajdujących się w pobliskich lasach oraz obejrzały z bliska ich liście i owoce, mogły również usłyszeć odgłosy leśnych zwierząt, a także zobaczyć, jak wygląda las. Podsumowaniem zajęć było zasadzenie drzewka.