ĆWICZENIA ARTYKULACYJNE Z WYKORZYSTANIEM ZABAWEK DOMOWYCH

Warunkiem poprawnej realizacji głosek jest sprawne działanie narządów artykulacyjnych: języka, warg, policzków, szczęki dolnej (żuchwy), podniebienia miękkiego 🙂

Zachęcamy do wykonania ćwiczeń artykulacyjnych, które wpływają na usprawnienie narządów mowy z wykorzystaniem zabawek domowych 🙂

Link do przykładowego materiału wideo:

https://www.youtube.com/watch?v=kP92bzCxbaE