DZIEŃ DRZEWA

10 października obchodziliśmy w przedszkolu Dzień Drzewa. Celem tego święta jest zainspirowanie przedszkolaków do podejmowania działań proekologicznych, kształtowanie odpowiedzialnej postawy wobec świata przyrody oraz poszerzanie zasobu wiadomości na temat środowiska przyrodniczego.
W naszym przedszkolu tego dnia odbyły się zajęcia związane z tematyką drzew, dzieci poznały budowę drzewa, jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody. Zapoznały się również z nazwami rodzimych gatunków drzew. Na zakończenie zajęć dzieci wykonały zbiorową pracę plastyczną – jesienne drzewo, które znalazło miejsce w galerii prac dziecięcych.