DZIEŃ TOLERANCJI

16 listopada „Rumianki” obchodziły Dzień tolerancji, którego przesłaniem jest rozpowszechnianie empatii, szacunku i akceptacji dla drugiego człowieka bez względu na jego wygląd czy pochodzenie oraz uznanie dla bogactwa różnorodności kultur na świecie. To kolejne działanie, dzięki któremu przedszkolaki uczą się prawidłowych postaw społecznych, akceptowania odmienności, poszanowania cudzej godności i uczuć oraz przede wszystkim wspierania potrzebujących. Dzieci na podstawie bajki o brzydkim kaczątku prowadziły dyskusję na temat zachowań tolerancyjnych i nie tolerancyjnych.

Podjęte rozmowy i zabawy poszerzyły świadomość przedszkolaków na temat niebezpieczeństwa związanego z konsekwencjami nietolerancyjnych zachowań wśród dzieci, takich jak wykluczenie.