DZIEŃ TOLERANCJI

Dzień Tolerancji  obchodzony 16 listopada, to okazja do ponoszenia świadomości dzieci na temat niebezpieczeństw związanych z konsekwencjami dyskryminacji. „Rumianki” rozmawiały o tym, że nikt nie chce być odtrącony, poniżany, wyśmiewany. Dzieci podczas dzisiejszych zajęć doszły do wniosku, że skoro świat należy do wszystkich ludzi bez wyjątku, to należy szanować, akceptować i wspierać każdego. Inny wcale nie znaczy gorszy, każdy z nas potrzebuje zrozumienia i sympatii zwłaszcza osoby wykluczane z powodu swojej odmienności. Starajmy się kształtować już  u przedszkolaków właściwe postawy społeczne, dzięki którym rosnące pokolenie będzie tolerancyjne nie tylko 16 listopada, ale każdego dnia.