,,Autochodzik – Gotowi do drogi” – ogólnopolski program edukacyjny

Nasze przedszkole w roku szkolnym 2019/2020 kontynuuje realizację ogólnopolskiego programu edukacyjnego dla dzieci ,,Autochodzik – Gotowi do Drogi” koncentrującego się na najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego. Program wykorzystuje naturalną łatwość przyswajania przez najmłodszych wiedzy. Praktyczny wymiar zajęć oparty jest na przykładach i sytuacjach znanych z życia przedszkolaków.

CELE I IDEA PROGRAMU

Najważniejszym celem programu jest przygotowanie dzieci do samodzielności w ruchu drogowym. Priorytety programu: zwiększanie poczucia bezpieczeństwa dzieci jako najmłodszych uczestników ruchu drogowego, różnorodność sposobów przemieszczania oraz ról jakie pełnią najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego – dzisiaj i w przyszłości.

Założenia programu:

  • CHRONIĆ – Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci poprzez uczenie oraz utrwalenie prawidłowych postaw i nawyków przydatnych w poruszaniu się jako pieszy, pasażer, kierowca.
  • UCZYĆ –Efektywny proces nauczania oparty na przekazywaniu wiedzy o ruchu drogowym w oparciu o zabawy symulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne,słuchowe czy ruchowe.
  • ROZWIJAĆ –Rozwijanie praktycznych umiejętności u dzieci do siódmego roku życia, które w sposób naturalny i bez specjalnego wysiłku nabywają różnoraką wiedzę, w tym o zachowaniu na drodze.

Wszechobecność motoryzacji, a także często występujące zagrożenia na drodze wymagają uświadamiania dzieci i wprowadzania najmłodszych w zagadnienia edukacji komunikacyjnej aby wzmocnić i utrwalić w dzieciach postawę odpowiedzialności za zdrowie i życie własne oraz innych osób.