DZIEŃ PRAW DZIECKA

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka „Rumianki” poznały niektóre prawa zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka. Dzisiejsze święto jest ważnym elementem wychowania przedszkolnego, ponieważ daje kolejną sposobność do kształtowania u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenia poszanowania praw innych i radzenia sobie w sytuacjach naruszania tych praw.