WIELKANOCNE WARSZTATY Z SENIORKAMI

W naszej grupie tuż przed świętami wielkanocnymi odbyły się warsztaty plastyczne z udziałem pań ze Związku Emerytów  Rencistów i Inwalidów w Białej Piskiej. „Rumianki” podczas spotkania dowiedziały się jakie są techniki ozdabiania jajek na Wielkanoc oraz z jakich roślin pozyskiwano barwniki do pisanek w dawnych czasach. Dzieci wspólnie z seniorkami wykonały wyklejanki, które współcześnie określa się jako decoupage. Nasi goście pomogli też przedszkolakom wykonać wiosenny gaik – ludowy zwyczaj witania wiosny. Wspólnie spędzony czas był miłą odmianą dla obydwu pokoleń. Dzięki takim spotkaniom dzieci rozwijają swoje umiejętności emocjonalne i społeczne, uczą się kultury osobistej, cierpliwości,  szacunku. Pięknie dziękujemy przybyłym do przedszkola seniorkom za przyjęcie naszego zaproszenia, przekazaną dzieciom wiedzę, pomoc w pracach manualnych oraz okazane ciepło i  serdeczność.