DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

W obecnych czasach, kiedy dostęp do Internetu jest szeroko rozpowszechniony, a dzieci spędzają w sieci znaczną część swojego czasu, kwestia bezpieczeństwa online to priorytet. Dzień Bezpiecznego Internetu, obchodzony corocznie w lutym, przypomina nam o znaczeniu edukacji cyfrowej i odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów sieci. Aby skutecznie chronić dzieci przed zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego korzystania z Internetu, uczmy je już od najmłodszych lat jak z niego prawidłowo korzystać.