DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest w Polsce po raz 19. 

Dziś nikt nie wyobraża sobie życia bez dostępu do internetu, który bardzo sprawnie wkradł się w każdą dziedzinę naszego życia. Tegoroczne obchody poświęcone są promowaniu pozytywnych zastosowań łącza internetowego. Internet to bardzo ważny składnik teraźniejszości dzieci i co bardzo ważne, ich przyszłości. Okazja taka, jak Dzień Bezpiecznego Internetu pozwala na budowanie świadomości o tym jak ważne jest, aby łączyć siły w działaniach na rzecz internetu, który będzie wspierał rozwój dzieci, a nie stanowił dla nich rosnące zagrożenie .


Rozpoczynając rozmowę dotyczącą internetu „Krasnale” ustaliły czym on właściwie jest.

Następnie skupiły się na praktycznym ukazaniu jego działania.

Rozwój możliwości, jakie stwarza cyberprzestrzeń, niesie mnóstwo korzyści, ale też rozszerza katalog zagrożeń. Niezmiennie poważnym internetowym zagrożeniem dla bezpieczeństwa dzieci jest kontakt z przypadkowymi osobami, które nie mają wobec nich dobrych zamiarów. Młodzi użytkownicy sieci zbyt często zapominają o zasadzie:

„nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie komputera”.

W związku z tym „Krasnale” opracowały kodeks postepowania w sieci.