Grupa „Misie”

Nauczyciel wychowania przedszkolnego mgr Beata Gentek (godzina dostępności: piątek 9.00-10.00)

Nauczyciel wychowania przedszkolnego mgr Marta Szablińska (godzina dostępności: poniedziałek 12.30-13.300)