„W SKARBCU POLSKI”- ogólnopolski projekt edukacyjny

W roku szkolnym 2023/2024 realizowany był ogólnopolski projekt edukacyjny pod hasłem „W skarbcu Polski”. Celem projektu było:

  • przybliżenie dzieciom w wieku przedszkolnym wiedzy na temat etnograficznych regionów znajdujących się w Polsce,
  • rozwijanie zainteresowań dotyczących własnej Ojczyzny,
  • pozyskiwanie nowych informacji na temat tradycji, zwyczajów charakterystycznych dla poszczególnych regionów Polski,
  • integracja i wymiana doświadczeń wśród uczestników realizujących projekt.

Na początku przygody z projektem dzieci poznały mapę Polski z podziałem na regiony. Następnie wskazały region, który będą poznawać, czyli Mazury. Dowiedziały jak nazywa się stolica, jak wygląda herb i godło regionu.

W lepszym poznaniu regionu, który wybraliśmy, pomogła nam z pewnością bajka wywodząca się z Mazur „Jak mazurska baba przechytrzyła diabła”.

Następnie poznaliśmy regionalną odmianę języka polskiego. Stworzyliśmy obrazkowy słownik wyrazów używanych w gwarze mazurskiej.

Kolejnym zadaniem było odnalezienie w najbliższej okolicy parku krajobrazowego lub rezerwatu przyrody oraz wykonanie dowolną techniką plastyczną zwierzęcia lub rośliny objętej na danym terenie formą ochrony. Nasza grupa wybrała Rezerwat Koników Polskich w Popielnie. 

Każdy region ma swoje tradycyjne potrawy. „Krasnale” wykonały mazurskie dzyndzałki z hreczką i skrzeczkami. Wyszły nam wyborne.

Jak Polska długa i szeroka mieni się różnorodnością barw i kolorów w strojach ludowych.

Za wykonanie zadań projektowych otrzymaliśmy certyfikat.