NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Postawy, które ukształtujemy w dzieciach w  wieku przedszkolnym towarzyszą im praktycznie przez całe życie. Wychowanie w miłości do ojczyzny,  kultywowaniu polskich tradycji i szacunku do twórców i obrońców naszej ojczyzny jest elementem nauki już na pierwszym etapie edukacji. W ciągu edukacji przedszkolnej poprzez liczne zabawy dydaktyczne, badawcze, muzyczne, plastyczne, i inne tworzymy więź uczuciową między przedszkolem i rodziną dziecka, kształtujemy patriotyzm lokalny i  tożsamość narodową. Mimo, że często są to treści abstrakcyjne i trudne do zrozumienia, dzieci chętnie i aktywnie podejmują działania o charakterze patriotycznym. Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu dzieci do obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.canva.com%2Fdesign%2FDAFRjcl7avA%2F3CMajb19MYnLFOLvCYhkhA%2Fwatch%3Futm_content%3DDAFRjcl7avA%26utm_campaign%3Ddesignshare%26utm_medium%3Dlink%26utm_source%3Dpublishsharelink&h=AT0Bly7yYjcgfIbj8RC9Nv4E4oRJUJWJGAhT6Ame9gV2N37mBaDekID9GrlVeMQceOvekyKPE2iaI9bZdR018_8q9CPB92EVfug2A6nk0FomgNkJ7ARzlxFr592PPhr1Hlxs