Grupa „Rumianki”

Nauczyciel wychowania przedszkolnego mgr Anna Orzechowska (godzina dostępności: poniedziałek 11.30-12.30)

Nauczyciel wychowania przedszkolnego mgr Anna Parda (godzina dostępności: środa 11.30-12.30)