Wycieczka do Izby Pamięci

Dzieci z grup „Kropelki” i „Krasnale” wzięły udział w wycieczce do Izby Pamięci i Tradycji, która znajduje się w miejscowości Kowalewo. Mieszcząca się w budynku kaplicy rzymsko-katolickiej izba powstała z inicjatywy sołtysa wsi i radnego gminy Biała Piska, pana Jerzego Brzózki. Kowalewo jest od wielu lat miejscem kultywowania pamięci o żołnierzach Podlaskiej Brygady Kawalerii, którzy w dniu 4 września 1939 roku przeszli granicę i wtargnęli do Prus Wschodnich. To właśnie w rejonie Kowalewa żołnierze formacji toczyli z powodzeniem zacięte walki z Niemcami. Dzięki staraniom pana Jerzego w izbie zgromadzono wiele wspaniałych pamiątek i eksponatów związanych z jednostką i wojskiem polskim. Obok kaplicy znajdują się także głazy z pamiątkowymi tablicami, poświęconymi bohaterom walk o wolność oraz obelisk ku czci żołnierzy Podlaskiej Brygady Kawalerii, przy którym przedszkolacy zapalili znicze. W izbie dzieci mogły także zobaczyć wiele innych i ciekawych eksponatów, wśród nich narzędzia, urządzenia i przybory używane dawniej w gospodarstwach mieszkańców wioski.