ZADANIE NR 6 LUTY

Przygotowaliśmy, zaśpiewaliśmy i nagraliśmy piosenkę o tematyce ekologicznej.