List Kuratora

Podziękowanie za udział w obchodach 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II

list Kuratora