R – Różnicowanie

Kształtowanie słuchu fonematycznego.
Wskazywanie spośród pary obrazków, których nazwy brzmią podobnie jednego obrazka, którego nazwę wymieniła nauczycielka.