ROAR ADVENTURE – KREATYWNA GIMNASTYKA

Przedszkolaki chętnie podejmują aktywność ruchową. Podczas pobytu w przedszkolu, zajęcia ruchowe bardzo często urozmaica nam Lew Lolek, bohater programu edukacyjnego promującego sport. Zajęcia prowadzone są w formie opowieści ruchowej otoczone barwną muzyką i efektami dźwiękowymi 🙂