Z – Zgadywanki słuchowe

Ćwiczenie percepcji słuchowej. Dziecko rozpoznaje odgłosy: zwierząt, owadów, instrumentów, natury, z domu.