Znaczenie grupy rówieśniczej w rozwoju dziecka

Uczenie się obcowania z rówieśnikami to jedno z podstawowych zadań rozwojowych okresu przedszkolnego. Interakcje z rówieśnikami mają wpływ na rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny, moralny dziecka.

  • rówieśnicy stają się dla dziecka modelami zachowania, sposobów myślenia, komunikowania się, ubioru,
  • rówieśnicy mają wpływ na kształtowanie się zainteresowań i preferencji dziecka,
  • w grupie rówieśniczej ma miejsce trening ról i kompetencji społecznych,
  • rówieśnicy stymulują sferę najbliższego rozwoju dziecka,
  • grupa rówieśnicza zaspokaja potrzebę przynależności, akceptacji, aprobaty, bezpieczeństwa.

To w grupie rówieśniczej dziecko uczy się pójścia na kompromis, przyjmowania cudzego punktu widzenia, przepraszania, podporządkowania się regułom, współpracy, zachowań prospołecznych. Jak często zadajemy sobie pytania: „Gdzie moje dziecko nauczyło się tak mówić?”; „Kto go tego nauczył?” To wśród rówieśników dziecko doskonali mowę, umiejętności motoryczne, kreatywność, wyobraźnię.

Opracowano na podstawie artykułu:

@„Psychologia w przedszkolu”