Gminny konkurs plastyczny „Rodzina to jest to”

Dzieci z najstarszych grup przedszkolnych wzięły udział w gminnym konkursie plastycznym „Moja Rodzina” . Organizatorem konkursu, ogłoszonego w ramach projektu: „Szczęśliwa rodzina wolna od przemocy. Miasto i Gmina Biała Piska skutecznie przeciw przemocy”, w ramach Programu „Sprawiedliwość” finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych, był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej.

Przygotowanie prac poprzedzone zostało cyklem zajęć na temat znaczenia rodziny, jej członków i prawidłowych relacji między nimi. Dzieci miały okazję zaprezentować wiedzę na temat swoich rodzin: opisywały prace wykonywane przez rodziców, prezentowały sposoby wspólnego spędzania wolnego czasu. Inspirowane rozmowami oraz własnymi doświadczeniami przygotowały różnymi technikami prace plastyczne, które zostały zgłoszone na konkurs. Łącznie w konkursie wzięło udział 25 dzieci.