Dla rodziców

ALFABET RODZICA

Akceptuj…..

Bądź….

Chwal…

Dotrzymuj…

Egzekwuj…

Formułuj….

Gospodaruj…

Hamuj…

Interesuj się…

Jednocz…

Kochaj…

Licz się…

Łagodź…

Miej…

Naprowadzaj…

Okazuj….

Pokaż…

Rozwijaj…

Słuchaj…

Troszcz się…

Ufaj…

Wierz…

Y… (bądź przygotowany na niewiadomą)

Zachęcaj…