Dzienna stawka żywieniowa

Informujemy, że od 1 września 2022r. obowiązuje nowa dzienna stawka żywieniowa. W związku z koniecznością wcześniejszego planowania i organizacji dożywiania oraz ponoszonymi w związku z tym kosztami, prosimy o zgłaszanie przewidzianych nieobecności dzieci w dzień poprzedzający nieobecność, najpóźniej do godz. 9.30, wychowawczyniom grup lub w sekretariacie przedszkola.