Tworzymy instrumenty

„Tworzymy instrumenty” – zagadki słuchowe, wykonanie instrumentów wypełnionych naturalnym wsadem. Rozwijanie sprawności rąk, kształtowanie kreatywności i inwencji twórczej. Stymulacja słuchowa, szukanie takich samych dźwięków czyli instrumentów wypełnionych tym samym materiałem.