D – Długi wąż

Wykonanie pracy plastycznej – węża oraz ćwiczeń w syczeniu.