MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI

Tolerancja
Każdy z nas duży czy mały
Ma prawo do wspólnej zabawy
Chociaż wielkością się różnimy
Tolerować siebie musimy.

Dnia 16.11.2023r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowy Dzień Tolerancji. W naszej grupie zostały przeprowadzone zajęcia, które miały na celu kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw społecznych, a w szczególności akceptacji odmienności innych, poszanowania cudzej godności i uwrażliwienia na uczucia innych.