Warunki ubezpieczenia

Poniżej znajdują się warunki ubezpieczenia dzieci obowiązujące w bieżącym roku szkolnym.