Grupa „Biedronki”

Nauczyciel wychowania przedszkolnego mgr Emilia Słonawska (godzina dostępności: wtorek 8.00-9.00)

Nauczyciel wychowania przedszkolnego mgr Marlena Glińska (godzina dostępności: wtorek 12.30-13.30)

Nauczyciel wspomagający: mgr Ewa Gutowska (godzina dostępności: piątek 12.00-13.00)