Grupa „Biedronki”

Nauczyciel wychowania przedszkolnego mgr Emilia Słonawska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego mgr Marlena Glińska

Nauczyciel współorganizujący proces edukacji: mgr Ewa Gutowska