„Każdy znaczek wspiera misję” – akcja charytatywna

W każdym kraju na każdym kontynencie są osoby potrzebujące pomocy – materialnej, psychicznej, medycznej, duchowej. Istnieje wiele fundacji, organizacji i akcji umożliwiających wspieranie ubogich.

Jedną z form zaangażowania się w pomoc potrzebującym jest prowadzona w naszym przedszkolu akcja pod nazwą „Każdy znaczek wspiera misje”.  Polegała ona na zbieraniu ostemplowanych znaczków pocztowych wyciętych z koperty lub pocztówki z półcentymetrowym marginesem, tak aby nie uszkodzić znaczka i ząbków. Znaczki zostaną przesłane do Referatu Misyjnego w Pieniężnie, gdzie grupa misyjna, nadesłane znaczki przygotowuje, sortuje i sprzedaje filatelistom, a uzyskane fundusze z ich sprzedaży, przekazuje na pomoc podopiecznym misjonarzy, pracujących w różnych zakątkach świata.

Znaczki można zostawiać u wychowawczyń grup lub w Kościele w Białej Piskiej.

  Koordynatorki akcji: P. Danuta Kamińska, P. Anna Melka.