Grupa „Krasnale”

Nauczyciel wychowania przedszkolnego mgr Jadwiga Wojsław-Barańska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego mgr Monika Rutkowska