Standardy ochrony małoletnich

Zapraszamy do zapoznania się ze „Standardami ochrony małoletnich„, które są zbiorem zasad stawiającym ochronę dzieci w centrum działań  i wartości przedszkola i tym samym pomagającym tworzyć bezpieczne, wolne od przemocy i przyjazne środowisko dla naszych przedszkolaków. Niniejszy system ochrony dzieci przed krzywdzeniem określa procedury interwencji, działania profilaktyczne, edukacyjne, zasady zapobiegania krzywdzeniu dzieci, a w sytuacji gdy do krzywdzenia doszło – określa zasady zmniejszenia rozmiaru jego skutków poprzez prawidłową i efektywną pomoc dziecku oraz wskazuje odpowiedzialność osób zatrudnionych w Przedszkolu za bezpieczeństwo dzieci do niego uczęszczających.

Obowiązek wdrożenia  „Standardów ochrony małoletnich” wynika z wprowadzonych zmian w przepisach prawa, a mianowicie wejścia w życie art. 7 ustawy z dnia 28 lipca 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r., poz. 1606), zwanej „ustawą Kamilkową”, która wprowadza zmiany w ustawie z dnia 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023r., poz. 1304). 

Procedury dostępne są również w formie papierowej w Miejskim Przedszkolu w Białej Piskiej  (tablica ogłoszeń na parterze i na drugim piętrze).