WRZESIEŃ –,,O piesku Keczim , który nie chciał   pójść do przedszkola’’

Dzieci zapoznały się z historią pieska Keczima , który bał się pójść do przedszkola. Bajka porusza problem lęku u dzieci przed pójściem do przedszkola, który wynika z nowej sytuacji oraz  rozłąki z rodzicami. Zwraca również uwagę na występującą  u dzieci trudności dzielenia się zabawkami z innymi. Dzieciaki po wysłuchaniu bajki rozmawiały na temat treści bajki oraz pomalowały głównego bohatera Keczima.