I – i do koszyczka

I – i do koszyczka. Przenoszenie lekkich elementów za pomocą łyżki trzymanej
w ustach.