KONKURS ,, NAJPIĘKNIEJSZE OZDOBY SYMBOLIZUJĄCE WIELKANOC”

Konkurs  „Najpiękniejsze ozdoby symbolizujące Wielkanoc”

20 marca 2024roku rozstrzygnięto przedszkolny konkurs plastyczno- techniczny

 „ Najpiękniejsze ozdoby symbolizujące Wielkanoc”.  Cele konkursu to:

– podtrzymywanie tradycji wykonywania wytworów plastyki obrzędowej okresu Świąt Wielkanocnych;

– rozwijanie aktywności  twórczej i artystycznej dzieci;

– kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych;

– rozwijanie zdolności manualnych;

– popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji Świąt Wielkanocnych;

– stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych dzieciom i ich rodzicom .

   Zadaniem  konkursowym było wykonanie przez dzieci wspólnie z rodzicami ozdoby symbolizującej Wielkanoc  dowolną techniką plastyczną. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła ilość wpłyniętych prac.  

    Kryteriami oceny prac były : wkład pracy własnej, wartość merytoryczna( zgodność z tematem), zastosowane techniki,  estetyka wykonania prac oraz oryginalność i pomysłowość.  Jury w składzie:  p Dyrektor Jadwiga Frąckiewicz, p. Monika Murawska –Ślęzak oraz p. Beata Gentek  po bardzo długich naradach,  wyłoniła laureatów.  

Kategoria 3-4 latki

  1. NIKODEM BANACH  ZAJĄCZKI
  2. JULIA BANACH  ZAJĄCZKI
  3. MIŁOSZ GLEBA  STOKROTKI

Kategoria 5-6 latki

  1. KLARA BANACH  KRASNALE
  2. KUBA WSZEBOROWSKI  MOTYLKI
  3. JASON WESOŁOWSKI  MOTYLKI

Wyróżnienia:

MICHAŁ MIECZKOWSKI  MOTYLKI

POLA CHODNICKA  MOTYLKI

MARIA  DĄBKOWSKA  BIEDRONKI

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostałym uczestnikom wręczono dyplomy za udział i drobne upominki.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.