TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA

W ramach tygodnia pt: „Bezpieczeństwo w naszym przedszkolu” realizowaliśmy cykl zajęć na temat bezpieczeństwa. Utrwalaliśmy sobie numery alarmowe oraz zasady odpowiedzialnego korzystania z nich. Zapoznaliśmy się z zasadami ruchu drogowego, a także omówiliśmy zachowania niedopuszczalne „na drodze”. Poznaliśmy procedurę przechodzenia przez jezdnię i zastosowanie sygnalizacji świetlnej, jej kolorów i ich znaczenia. Mamy nadzieję, że nasze działania pomogą dzieciom odnaleźć się w różnych sytuacjach, których mogą doświadczyć w przedszkolu, w środowisku czy na drodze.