Dzień Praw Dziecka

20 listopada to szczególny dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. Wspólnie z UNICEF postanowiliśmy uczcić tę wyjątkową datę i pokazać, że prawa dziecka są ważne także dla naszego przedszkola.

Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, to okazja, aby z jednej strony w sposób pozytywny i radosny uświadamiać wszystkim, że prawa dziecka są ważne i każde dziecko powinno móc z nich korzystać, z drugiej strony to dzień okazywania solidarności i wsparcia wszystkim tym dzieciom na świecie, których prawa są naruszane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

W czasie zajęć „Kropelki” rozmawiały ma temat praw, które przysługują wszystkim ludziom, także dzieciom. Dzieci wspólnie wykonały plakat na temat: „Mam prawo do…”