Dzień Praw Dziecka

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. W tym dniu dzieci na całym świecie jednoczą się i podejmują wiele działań w imieniu swoich rówieśników – tych, których prawa bardzo często są łamane. Jest to radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem, dlatego „Kropelki” uczciły go wkładając ubrania w kolorze niebieskim.

W czasie zajęć rozmawialiśmy o prawach przysługujących dzieciom. Staraliśmy się także podkreślić ogromną rolę dorosłych, którzy powinni stać na straży praw dzieci, respektować je i podejmować działania mające na celu ich ochronę. Nasze działania były doskonałą okazją do kształcenia tolerancji i wdrażania dzieci do respektowania praw oraz dostrzegania potrzeb innych ludzi, zarówno małych, jak i dużych.