LOGORYTMIKA – ZABAWY, ĆWICZENIA

Cele  proponowanych zabaw i ćwiczeń logorytmicznych:

  • usprawnianie narządów mowy,
  • ćwiczenie rozluźnienia i napięcia mięśni,
  • wyrabianie wyczucia położenia ciała względem przestrzeni,
  • wykształcenie prawidłowego wykonywania podskoków naprzemiennych,
  • wyrabianie pamięci ruchowej, orientacji przestrzennej.

PROPOZYCJE ZABAW I ĆWICZEŃ Z ELEMENTAMI LOGORYTMIKI

DO WYKONANIA Z DZIECKIEM W DOMU


Ćwiczenia lokomocyjne (ruchy pozwalające zmieniać położenie całego ciała)

Zabawa „Pociągi”- dzieci (rodzina  ustawiona np. w rzędzie lub rzędach). Jeden pociąg rusza na dźwięk np. budzika, zegara, dowolnej szybkiej muzyki itp. Uczestnicy stawiają duże kroki wypowiadając: czuuuuuuuuu (przeciągając jak najdłużej samogłoskę ,,u”).
Drugi pociąg rusza (o ile mamy w domu tylu ochotników do wspólnej zabawy), gdy zaczynają grać np. instrumenty muzyczne – możemy odtworzyć dowolne nagranie z zasobów sieci internetowej (ta osoba lub grupka wypowiada krótko: czu, czu, czu w rytm stawianych kroków).  Natomiast trzeci pociąg rusza, gdy do rytmu wkracza muzyka marszowa – również do odtworzenia z zasobów internetowych. Uczestnik lub uczestnicy maszerują wysoko podnosząc kolana (słowa czu, czu, czu wymawiają rytmiczne odpowiednio do stawianych kroków). Uczestnikiem zabawy może być także tylko jedno dziecko – wtedy modyfikujemy zadania i dostosowujemy je do jednej osoby. Jeśli znajdziemy kilku uczestników – pociągi poruszają się cały czas w rytm swojej muzyki omijając się. Gdy muzyka cichnie uczestnicy stają w rozsypce i poruszają się jak pajacyki. Następnie w rytm muzyki bawarskiej – do znalezienia w internecie – śpiewają wyraźnie przeciągając: heidi, heidi. Na sygnał o ile jest możliwość uczestnicy dobierają się parami i podskakują w kółeczku. Gdy zaczyna się muzyka marszowa – do pobrania z internetu, uczestnicy ustawiają się w jednym rzędzie i maszerują w miejscu. Na sygnał np. klaśnięcie rodzica, rozchodzą się raz w lewo, raz w prawo i tworzą dwa koła chwytając się za ręce.

Zabawa „Rakieta” – marsz w rozsypce (jeśli znajdziemy kilku uczestników zabawy) po mieszkaniu w rytm wystukiwanego rytmu na bębenku – dźwięki do odnalezienia w zasobach sieci internetowej . Jeśli rodzic cicho odtwarza dźwięk bębenka dzieci maszerują na palcach, gdy głośno idą mocno uderzając stopami o podłogę, wysoko podnosząc kolana. Na hasło: Rakieta stratuje – biegną w różnych kierunkach przyspieszając tempo.


Ćwiczenia wyrabiające poczucie świadomego ruchu

 „Wiatr” –  dziecko lub dzieci  chodzą między poduszkami rozłożonymi w pokoju. W tle słychać muzykę z odgłosami wiatru (do odtworzenia z internetu). Gdy jest spokojna, dzieci chodzą na palcach w umiarkowanym tempie. Nagle zrywa się wichura, dzieci biegają w różnych kierunkach robiąc obroty z uniesionymi rękami w górze dookoła siebie. gdy muzyka ucichnie kładą się na dywanie i turlają się po nim na poduszkach jak listki.


Ćwiczenia rytmiczne

 „Chmurka” – dzieci chodzą po pokoju naśladując płynące chmurki na niebie, cicho wypowiadając sylabę „szuuuuuuu”. Nie mogą zderzyć się z inną chmurą –  omijają leżące poduszki na podłodze. Na dźwięk np. dzwonka telefonu i słowa rodzica: „burza”, dzieci w wyznaczonym wcześniej miejscu kucają i głośno mówią; bum, bum, bum. Sygnał dźwiękowy np. klaśnięcie, stuknięcie w przedmiot, oznacza, że dzieci znów swobodnie poruszają się po pokoju wypowiadając cicho: szuuuuuuu.


Ćwiczenia naprężające i rozluźniające

Zabawa „Pajacyk” – w tle słychać utwór Griega pt. „Poranek” (do odtworzenia z kanału yotube). Dziecko lub dzieci leżą na dywanie zaczarowane w pajacyki. Powoli podnoszą się do pozycji stojącej wykonując ruchy tak jakby były pociągane za sznurki wypowiadając słowa tik, tak. Im głośniejsza muzyka, tym ruchy są bardziej intensywne i głośniej wypowiadają słowa tik-tak. Muzyka cichnie, pajacyk opuszcza głowę, opadają mu ręce, brzuch i nogi. Cichutko też mówi słowa tik-tak. Na koniec kładzie się w bezruchu na dywanie i milknie.

Zabawa „Balonik”- do zabawy potrzebujemy balony aby móc powtórzyć zabawę kilkakrotnie lub torebki foliowe. Dziecko otrzymuje balonik do nadmuchania. Po nadmuchaniu rodzic przebija go. Po tym dzieci naśladują balony- nabierają dużo powietrza i udają, że pękają, kładą się na dywanie i swobodnie oddychają przez nos, rozluźniając swoje mięśnie. Zabawę możemy wykonać kilkakrotnie


Ćwiczenia z tytułem zabawowym

„Ryby i raki”- dzieci podzielone na dwa zespoły, może być też para dzieci. Zabawę można również zmodyfikować i wykonać wspólnie z jednym dzieckiem. Kilkoro dzieci jest rakami lub rakiem, a pozostałe rybami lub rodzic jest rybą, możemy dowolnie zmieniać. Zespół raków lub rak porusza się do tyłu opierając się na rękach i nogach powtarzając słowa; „idzie rak – nieborak jak uszczypnie będzie znak”. Na hasło: „Płyną ryby” – raki starają się uciec albo swoimi nogami objąć rybę wówczas ryba zamienia się w raka. Polowanie na ryby trwa dotąd, aż wszyscy staną się rakami. W grupach obowiązuje zasada, że każdy rak, któremu uda się złapać rybę zmienia ją w raka, a każda ryba, która złapie raka zmienia go w rybę.

Zabawa „Czerwony Kapturek” – Dzieci odzwierciedlają za pomocą gestu i ruchu treść opowiadanej przez rodzica bajki pt. ,,Czerwony Kapturek”. Dziecko lub dzieci inscenizują tekst bajki. Naśladują maszerowanie Czerwonego Kapturka po lesie, inscenizują spotkanie z wilkiem gestykulując i wyrażając za pomocą mimiki twarzy emocje towarzyszące spotkaniu np. strach, lęk, zdziwienie itp. Przedstawiają spotkanie z babcią w formie krótkiej scenki wyrażając swoje emocje za pomocą mimiki twarzy np. smutek z powodu choroby babci. Możemy pomóc dziecku przedstawić  zakończenie bajki wyzwalające pozytywne emocje radość, zadowolenie i również zaprezentować odpowiednią mimikę twarzy. Niektóre elementy zabawy możemy wykonać z dzieckiem wykorzystując lustro.


Ćwiczenie rozwijające koordynację ruchów

 „Pieczemy ciasto” – Dzieci siedzą w kole i naśladują pieczenie ciasta. Po wykonaniu każdej czynności dziecko powtarza krótki rymowany tekst: ,,Piekę ciasto raz i dwa, czy się uda babka ta…?” Dziecko lub dzieci wsypują mąkę do miski, mieszając obiema rękoma i powtarza tekst: ,,Piekę ciasto…”. Następnie wrzucają jajka – jedna ręka bierze jajko, a druga skorupki wyrzuca za siebie powtarzając przy tym znowu tekst: ,,Piekę ciasto…” Aby ciasto się upiekło musimy je dobrze ugnieść, dlatego naśladujemy gniecenie ciasta wykonując ruchy naprzemienne – raz jedna ręka, raz druga i kolejny raz powtarzamy rymowane zdanie: ,,Piekę ciasto…”